Офис етикет: препоръки за работа в общ офис без стени

Офис пространствата, в които преобладаващата част от хората работят в помещения без стени, насърчават екипната работа и творчеството. Те също обаче означават и работа в близост с други – понякога твърде близо, за да е удобно.

Необходимо е да уважаваме работното пространство на всеки, дори и да не съществуват четири стени и врата. Business Management Daily предлага следните няколко съвета за добри взаимоотношения в споделеното офис пространство:

Съвет на деня:Не надничайте в работните места на колегите до Вас, или когато минавате до нечии бюра."Как да се…

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Понеделник, 7 октомври 2013 г.

Съвет на деня:Не нахълтвайте в нечие лично работно пространство в общ офис. Попитайте дали може и навлезте само, ако…

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Вторник, 8 октомври 2013 г.

Съвет на деня:Не прекъсвайте телефонни разговори в офиса с жестове, мимики и др. подобни. Върнете се по-късно или…

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Сряда, 9 октомври 2013 г.

Съвет на деня:Разговаряйте в офиса без да нарушавате концентрацията на другите. Пренасяйте разговорите в залата за…

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Петък, 11 октомври 2013 г.

Не се намесвайте в разговорите, които дочувате в офиса.Независимо дали е личен въпрос или професионален, на който…

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Понеделник, 14 октомври 2013 г.

За успешни бизнес отношения – www.BiznesEtiket.com.Съобразявате ли се с колегите, когато обядвате в офиса?

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Вторник, 15 октомври 2013 г.

Заглушете всички звукови ефекти на компютъра и на мобилния Ви телефон, когато работите в общ офис.www.BiznesEtiket.com – за успешни бизнес отношения.

Публикувахте от Онлайн курс по бизнес етикет с Милена Хлебарова в Сряда, 16 октомври 2013 г.

www.BiznesEtiket.com

РЕГИСТРАЦИЯ