Slang: Hook it

Hook itsl. Офейквам.

Примери

He hooked it when he saw the truant officer.

Let’s hook it!

Значение от английско-българския речник:

Hook [huk]

Кука, ченгел, кукичка (на телено копче).

Хващам (риба с въдица, и прен.)

Закачам (се), окачам, окачвам (на кука)

Свивам (се), извивам се във вид на кука, свивам (пръсти)

Закопчавам (се) (за дреха)

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Чуждоезиково обучение по “Аз мога повече”

РЕГИСТРАЦИЯ