Правила за произнасяне на –ed в края на думите

Teacher _veselina

Правила за произнасяне на –ed в края на думите

Pronouncing -ed at the ends of words

 

 

There are 3 ways to pronounce the final -ed in a word.

1.     -ed = /id/

2.     -ed = /d/

3.     -ed = /t/

Here are the rules…

If the last sound of the word is unvoiced* (uses no only air to make the sound) except t, the -ed will sound like /t/.

Look at the words kiss and hope.  The last sound of kiss is /s/.  It doesn’t use the voice to make the sound.  So the -ed will not use a voice to make a sound either.  The word sounds like /kist/.  The word hope ends with /p/.  It doesn’t use the voice so /t/ is at the end.  It sounds like /hopt/.

If the last sound of the word is voiced* (uses some noise to make the sound) except d, the -ed will sound like /d/.

Look at the words learned and played.  The last sound of learn is /n/.  It uses the voice.  The -ed will also have a voice sound like /d/.  So learned sounds like /lernd/.  Play also has a voiced sound at the end.  Played is pronounced /pleid/.

If the last sound to the word is /d/ or /t/, the -ed will sound like /id/.

Look at the words wanted and mended.  They end with a /t/ or /d/.  Wanted sounds like /wantid/ and mended sounds like /mendid/.

Note:  Don’t think about the spelling, only think about the final sound.  For example, cough sounds like /kaf/.  /f/ is unvoiced.  Coughed is /kaft/.

*If you are not sure if a sound is voiced or unvoiced, put your hand on your throat when you say the sound.  If it is voiced, you will feel a vibration, or movement, in your throat.  If it is unvoiced, you will feel nothing in your throat.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Правила за произнасяне на –ed в края на думите”

  1. за да спестите време и да видите по- нагледно, добавям още нещо, което ще ви допадне, скъпи курсисти. Става дума за правилните глаголи в минало време, които често бъркаме когато произнасяме.
    Слушайте внимателно:)

    http://www.youtube.com/watch?v=_rL2hsOsW28

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?