Предлози с Genitiv (Präpositionen mit Genitiv)

Предлогът wegen (поради) се използва с Genitiv и въвежда причина:

Wegen schlechten Wetters bleiben wir zu Hause.

Wegen des schnellen Fahrens hat der Autofahrer den Hund nicht gesehen.

Наречията deswegen (затова) и deshalb (затова)

 С помощта на наречията deswegen и deshalb горните примери могат да се кажат по друг начин:

Das Wetter ist schlecht. Deswegen/Deshalb bleiben wir zu Hause.

Der Autofahrer hat zu schnell gefahren. Deswegen/ Deshalb hat er den Hund nicht gesehen.

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?