Прилагателните имена в английския език

Какво определят прилагателните имена в английския език?

Прилагателните в англ. ез. определят съществителни имена и местоимения или лица.

Person

Thing

Mandy is a careful girl.
This is a nice car.
She is careful.
It is nice.
Mandy is careful.

Местоположение на прилагателните имена в изречението

Прилагателните имена в английския език може да поставяни преди съществителното или  след глагола to be.

Когато са преди съществителното са определение:

Person

Thing

Mandy is a careful girl.
This is a nice car.

Когато са след глагола to be са част от сказуемото.

Person

Thing

The girl is careful.
This car is nice.

Прилагателните имена в английския език може да бъдат поставяни и след следните глаголи: appear, become, feel, get, go, keep, turn.

Използване на прилагателни без съществителни

Да, прилагателните в английския език може да бъдат използвани без съществителни.

С пълен член the:

the rich = rich people

“The good must be put in the dish,

The bad you may eat if you wish.”
(от приказката „Пепеляшка”)

The Scottish live in the North of the United Kingdom.

Използване на две или повече прилагателни едновременно

При такава употреба се поставят преди съществителното или след глагола to be:

a fat old cat

Във втория случай (след глагола to be) се поставя and между предпоследното и последното прилагателни.

It was cold, wet and windy.

Прилагателни, завършващи с -ing и –ed

Преди съществителното:

Yesterday I read an amusing story in a magazine.

Doris has a boring job.

We watched the group of excited people.

След глагола:

I was not at all amused by the dicussion.

Children get bored very quickly.

The end of the film was really exciting for me.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?