Пряка и непряка реч

В испанския за разлика от българския език при предаването на пряка в непряка реч има съгласуване на времената. Това означава, че има определена трансформация на едно време в друго. Това съгласуване се извършва при определени условия. Когато глаголът в главното изречение е в сегашен план т.е Plan presente: Presente, Pretérito Perfecto, Futuro Simple, Futuro Compuesto, нямаме промяна на времето в подчиненото изречение. Когато обаче глаголът в главното изречение е в минал план, т.е. Plan pasado: El Indefinido, El Pluscuamperfecto, El Imperfecto, El Condicional Simple, El Condicional Compuesto, съгласуването се извършва по следния начин: Presente de Indicativo – Imperfecto de Indicativo
Futuro Simple – Condicional Simple
Pretérito Perfecto – Pluscuamperfecto de Indicativo
Pretérito Indefinido – Pluscuamperfecto de Indicativo; всички други времена си остават както са.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?