Should

Ето малко повече информация за употребата на  модалния глагол ‘should’ :

We use ‘should’ for giving advice.

  • You should speak to him about it.
  • You should see a doctor.
  • You should ask a lawyer.

We use ‘should’ to give an opinion or a recommendation.

  • We should invest more in China.
  • They should do something about this terrible train service.
  • He should resign.

‘Should’ expresses a personal opinion and is much weaker and more personal than ‘must’ or ‘have to’. It is often introduced by ‘ I think’.

  • I think they should replace him.
  • I don’t think they should keep the contract.
  • Do you think I should tell her?

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Should”

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?