Сертификати по немски език извън България

От началото на преподавателската  ми работа  в Кабината често отговарям да въпроси, свързани с възможностите за сертифициране на добитите от курсистите знания  във връзка с необходимостта от доказване на знания по немски език, задължителни за сънародниците ни, избрали да живеят и работят в Германия.

 Сертификат от т.нар. интеграционни курсове може да бъде заменен от сертификат от Гьоте институт, добит в България. Цената му обаче е далеч по-приемлива от цената на интеграционен езиков курс в Германия. Обемът материал, предлаган в трите нива на обучение в Кабината, включва 90% от необходимия за покриване на ниво в Гьоте институт. След приключване на курса в Кабината, курсистите имат възможността да положет входящ тест за определяне на нивото в Гьоте институт и да добият сертификат.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?