Слабо склонение на съществителни от мъжки род

Слабо склонение на съществителни от мъжки род

Съществува една група от съществителни от мъжки род, които освен в Nominativ, във всички останали падежи получават допълнително окончание. Ако съществителното завършва на „-е” , окончанието е „n”, ако завършва на съгласна окончанието е „en”, изключение правят „der Bauer” и ”der Herr”.
Ето някои подгрупи


а/ съществителни с латински произход: Dirigent, Kollege, Student, Präsident, Kandidat, Polizist
б/ имена на животни, завършващи на „е” :Löwe, Affe, Hase,Rabe,Falke
в/ други съществителни на „е”: Junge, Glaube, Funke, Gedanke
г/ единственото изключение е „Herz”,от среден род “dem Herzen, des Herzens’’

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?