Спомагателни глаголи – Have

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог.

Глаголът „Have“

в английския език може да бъде използван и като спомагателен, и като самостоятелен. Като спомагателен го използваме за да формираме сложни изречения в деятелен и страдателен залог.

Деятелен залог:

 • Present Perfect Simple: He has played football.
 • Past Perfect Simple: He had played football.
 • Present Perfect Progressive: He has been playing football.
 • Past Perfect Progressive: He had been playing football.

Страдателен залог:

 • Present/Past Perfect: The house has/had been built.

Моля, обърнете  внимание, че have е неправилен глагол:

 • Simple Present: I/we/you/they have, he/she/it has
 • Simple Past: I/he/she/it/we/you/they had
 • Past Participle: had

Have в положителни изречения

Като самостоятелен глагол в английския език have посочва притежание. В британския английски обаче, често използваме have got.

 • Full verb: I have a car.
 • Auxiliary verb: I have got a car.

Have в отрицателни и въпросителни изречения

Когато в английския език използваме have като самостоятелен глагол, трябва да използваме спомагателния do в отрицателни изречения и въпроси. Ако използваме have got обаче, не се нуждаем от спомагателен глагол.

Have as a full verb:

 • I do not have a car.
 • Do I have a car?

Have as an auxiliary verb:

 • I have not got a car.
 • Have I got a car?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?