Стартира информационна кампания по схема „Безопасен труд“

От 27.09.2012 г. Агенцията по заетостта стартира информационна кампания по схема „Безопасен труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията ще протече до 5 октомври 2012 г. в девет града в страната.

Началото е дадено пред приблизително 100 работодатели в София от изпълнителния директор на Агенцията Камелия Лозанова.

Представителите на бизнеса ще бъдат информирани за възможностите и начинът за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Предприятията могат да кандидатстват за финансиране в размер от 50 000 до 200 000 лв., а общият размер на средствата по схемата е 41 758 382 лв.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 26.11.2012 г.

По схемата могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели. Основната цел е подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Очаква се най-малко 350 предприятия да бъдат подпомогнати и с 25% да бъдат намалени трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Реализацията на схема “Безопасен труд” започна през 2011 г. По първата покана за набиране на проектни предложения са били одобрени 239 проекта на стойност близо 30 млн. лв.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?