Предлозите в английския – как да ги използваме правилно

Предлозите са малки думи, които обикновено се намират преди съществителни имена (понякога и пред глаголи в ing форма).

Дори напредналите в изучаването на английски език често изпитват затруднения с правилната употреба на предлозите, поради това, че обикновено не е възможен буквален превод.

Един предлог от българския език може да има няколко различни превода на английски в зависимост от ситуацията.

Граматическите правила за употреба на предлозите в английския език са малко. Единственият начин да бъдат научени предлозите е като бъдат проверявани в речника, чрез много четене на английски и учене наизуст на полезни фрази.

Следната таблица съдържа правилата за използването на някои от най-често използваните предлози в английския език:

Предлози за време в английския език:

Английски
Употреба
Пример
 • on
 • дни от седмицата
 • on Monday
 • in
 • месеци / сезони
 • част от деня
 • година
 • след определен период от време (кога?)
 • in August / in winter
 • in the morning
 • in 2006
 • in an hour
 • at
 • за нощ
 • за събота и неделя
 • за точно определен момент от време (кога?)
 • at night
 • at the weekend
 • at half past nine
 • since
 • от точно определен момент от време (от миналото досега)
 • since 1980
 • for
 • over a certain period of time (past till now)
 • for 2 years
 • ago
 • в определен момент от миналото
 • 2 years ago
 • before
 • по-рано от определен период от време
 • before 2004
 • to
 • когато казваме колко е часът
 • ten to six (5:50)
 • past
 • когато казваме колко е часът
 • ten past six (6:10)
 • to / till / until
 • когато отбелязваме началото и края на период от време
 • from Monday to/till Friday
 • till / until
 • в смисъла на hколко дълго ще трае дадено нещо
 • He is on holiday until Friday.
 • by
 • в смисъла на най-късно до
 • до определено време
 • I will be back by 6 o’clock.
 • By 11 o’clock, I had read five pages.

Предлози за място (местоположение и посока) в английския език:

Английски
Употреба
Пример
 • in
 • стая, сграда, улица, град, държава
 • книга, вестник и пр.
 • кола, такси
 • снимка, светът
 • in the kitchen, in London
 • in the book
 • in the car, in a taxi
 • in the picture, in the world
 • at
 • със значението на до (next to, by an object)
 • for маса
 • за събития
 • за места, на които правим нещо обичайно (гледаме филм, учим, работим)
 • at the door, at the station
 • at the table
 • at a concert, at the party
 • at the cinema, at school, at work
 • on
 • когато нещо е закачено/окачено
 • за места с реки
 • когато дадено нещо е върху повърхност
 • за определена страна (ляво / дясно)
 • за под на жилище
 • за обществен транспорт
 • for телевизи, радио
 • the picture on the wall
 • London lies on the Thames.
 • on the table
 • on the left
 • on the first floor
 • on the bus, on a plane
 • on TV, on the radio
 • by, next to, beside
 • лява и дясна страна на някого или нещо
 • Jane is standing by / next to / beside the car.
 • under
 • на земята, по-ниско от (или покрито от) нещо друго
 • the bag is under the table
 • below
 • по-ниско от нещо друго, но над земята
 • the fish are below the surface
 • over
 • покрито от нещо друго
 • означавайки повече от
 • преминавайки от другата страна на нещо (също при пресичане)
 • преодолявайки препятствия
 • put a jacket over your shirt
 • over 16 years of age
 • walk over the bridge
 • climb over the wall
 • above
 • по-високо от нещо друго, но не директно върху него
 • a path above the lake
 • across
 • преминавайки от другата страна на нещо (също река)
 • отивайки до отсрещната страна на нещо
 • walk across the bridge
 • swim across the lake
 • through
 • нещо ограничено по височина и/или ширина
 • drive through the tunnel
 • to
 • движение към човек или сграда
 • движение до място или държава
 • за легло
 • go to the cinema
 • go to London / Ireland
 • go to bed
 • into
 • влизане в стая / сграда
 • go into the kitchen / the house
 • towards
 • движение по посоката на нещо (но не директно към него)
 • go 5 steps towards the house
 • onto
 • движението до върха / най-високата част на нещо
 • jump onto the table
 • from
 • в смисъла на where from
 • a flower from the garden

Други важни предлози в английския език:

Английски
Употреба
Пример
 • from
 • кой го е дал
 • a present from Jane
 • of
 • на кого принадлежи
 • какво показва
 • a page of the book
 • the picture of a palace
 • by
 • кой го е направил
 • a book by Mark Twain
 • on
 • ходейки или яздейки кон
 • при влизане в обществен транспорт или сграда
 • on foot, on horseback
 • get on the bus
 • in
 • при влизане в кола / такси
 • get in the car
 • off
 • при излизане от превозно средство на обществен транспорт
 • get off the train
 • out of
 • при излизане от кола / такси
 • get out of the taxi
 • by
 • повишаване или понижаване на нещо
 • пътуване (различно от ходене пеша или яздене на кон)
 • prices have risen by 10 percent
 • by car, by bus
 • at
 • за възраст
 • she learned Russian at 45
 • about
 • за теми, означаващи what about
 • we were talking about you

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

2 коментара към “Предлозите в английския – как да ги използваме правилно”

 1. This so true!

  I’m learning English since 2007 and I still don’t feel confidant in using the prepositions correctly.

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?