Страдателен залог в английския език

Страдателният залог в английския език се използва, когато фокусът е върху действието. Не е от  значение как се извършва действието, нито кой или какво го извършват.

Напр.: My bike was stolen.

В дадения пример фокусът е върху това, че колелото е откраднато. Не знаем кой и как го е откраднал.

Понякога изречението в страдателен залог е по-учтиво отколкото в деятелен залог – както в следния пример:

A mistake was made.

В този случа фокусът е върху фактът, че е  извършена грешка, но не обвиняваме никого.

В следващи публикации ще разгледаме страдателният залог в английския език в отделните глаголни времена:

  • Present Simple Tense.
  • Past Simple Tense.
  • Will / Future.
  • Present Perfect Tense.
  • Progressive Tenses.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?