Страдателен залог в past simple

Конструкцията на изреченията в минало просто време (simple past) в деятелен залог (active voice) в английския език е следната:

Subject + past tense form of the verb + object

Същите изречения в английския език, но в страдателен залог (passive voice) са със следната конструкция:

Object of the active sentence + was/were + past participle form of the verb + by + subject of the active sentence

Промяна на съобщително изречение от деятелен (active voice) в страдателен залог (passive voice):

 • Active: He wrote a letter.
 • Passive: A letter was written by him.
 • Active: They knew it.
 • Passive: It was known to them.
 • Active: She sang a song.
 • Passive: A song was sung by her.
 • Active: He loved his friends very much.
 • Passive: His friends were loved very much by him.

Промяна на отрицателно изречение в страдателен залог (passive voice):

 • Active: She did not know anything about it.
 • Passive: Nothing about it was known to her.
 • Active: Nobody could discourage him from pursuing his path.
 • Passive: He could not be discouraged from pursuing his path by anybody.
 • Active: You did not listen to me.
 • Passive: I was not listened to by you.
 • Active: She did not write a story.
 • Passive: A story was not written by her.

Промяна на въпросително изречение в страдателен залог (passive voice):

Страдателната форма на тези изречения започва с did. Ако изречението в деятелен  залог започва с въпросителна дума, изречението  в страдателен също ще започва с въпросителна дума.

Ако изречението в деятелен залог започва с who или whose, изречението в страдателен залог започва с by whom или by whose.

Ако изречението в деятелен залог започва с whom, изречението в страдателен залог започва с who.

 • Active: Did he break the window?
 • Passive: Was the window broken by him?
 • Active: Where could you find such fine art?
 • Passive: Where could such fine art be found?
 • Active: Why did you abuse your servant?
 • Passive: Why was your servant abused by you?
 • Active: Did anyone steal your purse?
 • Passive: Was your purse stolen by anyone?
 • Active: Did anyone hurt your feelings?
 • Passive: Were your feelings hurt by anyone?
 • Active: Did Alice invite you?
 • Passive: Were you invited by Alice?
 • Active: Who killed the snake?
 • Passive: By whom was the snake killed?
 • Active: Why did he punish you?
 • Passive: Why were you punished by him?
 • Active: Whom did you laugh at?
 • Passive: Who was laughed at by you?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?