Страдателен залог в Present Perfect

Структурата на деятелния залог (active voice) в английския език в сегашно перфектно време (present perfect tense) е следната:

Subject + has/have + past participle form of the verb + object

Структурата на страдателния залог (passive voice) в present perfect е следната:

Object of the active sentence + has/have + been + past participle form of the verb + by + subject of the active sentence

Промяна съобщително изречение в сегашно перфектно време от деятелен в страдателен залог (passive voice):

 • Active: I have written a story.
 • Passive: A story has been written by me.
 • Active: They have built a house.
 • Passive: A house has been built by them.
 • Active: He has broken my window.
 • Passive: My window has been broken by him.
 • Active: I have placed an order for a digital camera.
 • Passive: An order for a digital camera has been placed by me.
 • Active: She has done her work.
 • Passive: Her work has been done by her.

Промяна на отрицателно изречение:

 • Active: I have not received a telegram.
 • Passive: A telegram has not been received by me.
 • Active: She has not written a story.
 • Passive: A story has not been written by her.
 • Active: She has not cheated anybody.
 • Passive: Nobody has been cheated by her.

Промяна на въпросително изречение:

Страдателната форма на този вид изречения започва с has ли have.

Когато изречението в деятелен залог започва с въпросителна дума (напр. when, where, which, why и др.), изречението в страдателен залог също започва с въпросителна дума.

Когато изречението в деятелен залог започва с who или whose, изречението в страдателен залог започва с by whom или by whose.

Когато изречението в деятелен започва с whom, изречението в страдателен  залог започва с who.

 • Active: Have you kept the secret?
 • Passive: Has the secret been kept by you?
 • Active: Who has done this?
 • Passive: By whom has this been done?
 • Active: Why have you told a lie?
 • Passive: Why has a lie been told by you?
 • Active: Who has torn my book?
 • Passive: By whom has my book been torn?
 • Active: Have you written the letter?
 • Passive: Has the letter been written by you?
 • Active: Has the policeman caught the thief?
 • Passive: Has the thief been caught by the policeman?
 • Active: Has the postal department released a new stamp?
 • Passive: Has a new stamp been released by the postal department?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?