Страдателен залог в present simple

Изреченията в деятелен залог (active voice) в сегашно просто време (present simple tense) в английския език притежават следната структура:

Subject + first form of the verb + object

Структурата на изреченията в страдателен залог (passive voice) в сегашно просто време (present simple tense) в английския език е следната:

Object of the active sentence + is/am/are + past participle form of the verb + by + subject of the active sentence

Промяна на съобщително изречение в страдателен залог (passive voice):

 • Active: I write a letter.
 • Passive: A letter is written by me.
 • Active: I help you.
 • Passive: You are helped by me.
 • Active: I love my parents.
 • Passive: My parents are loved by me.

 • Active: We love our country.
 • Passive: Our country is loved by us.

Промяна на отрицателно изречение в страдателен залог (passive voice):

 • Active: I do not write a letter.
 • Passive: A letter is not written by me.
 • Active: I do not abuse my servants.
 • Passive: My servants are not abused by me.
 • Active: I do not write novels.
 • Passive: Novels are not written by me.
 • Active: He does not tease her.
 • Passive: She is not teased by him.

Промяна на въпросително изречение в страдателен залог (passive voice):

Structure: Is/are/am + object of the active verb + past participle form of the verb + by + subject of the passive verb

 • Active: Do you write a letter?
 • Passive: Is a letter written by you?

 • Active: Do you write stories?
 • Passive: Are stories written by you?
 • Active: Does she make candles?
 • Passive: Are candles made by her?
 • Active: Who does not obey you?
 • Passive: By whom are you not obeyed?
 • Active: Which newspaper do you read?
 • Passive: Which newspaper is read by you?
 • Active: Does she do her duty?
 • Passive: Is her duty done by her?

Допълнението (object) на глагола в деятелен залог се превръща в подлог на глагола в страдателен залог (passive voice). Следователно и изречения, които не притежават допълнение не е възможно да бъдат променяни в страдателен залог. Напр. следните изречения:

 • The old man sat in a corner
 • The child sleeps.
 • The wind blows.
 • The dog barks.
 • The fire burns.
 • He laughed aloud.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?