Съставни наречия – relative clauses

Съставните наречия (relative clauses) в английския език се използват за да предоставят допълнителна информация за дадено нещо, без да бъде започвано ново изречение.

Напр., ако момиче говори с наш приятел и ние попитаме друг наш приятел дали я познава, можем да кажем:

A girl is talking to Tom. Do you know the girl?

Ако зададем само следния въпрос, нашият приятел няма да знае за кое момиче се отнася:

Do you know the girl …

Използвайки относителното местоимение (relative pronoun) who, въвеждаме съставното наречие, определящо момичето:

Do you know the girl who is talking to Tom?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?