Употреба на suppose и supposed to в английския

Една от най-често срещаните употреби на suppose в английския език е със значението на „imagine” или „guess”.

 • I suppose you’ll be meeting Danielle when you go to Paris?
 • When you weren’t there, I supposed you must have been held up.
 • I suppose you two know each other?

Необходимо е да бъде обърнато внимание, че suppose обикновено не се използва в продължителна (continuous) форма. Не казваме „I am supposing”.

 • Now I suppose we’ll have to do something else.
 • We’re waiting for John and I suppose he must be stuck in traffic.
 • At this moment I suppose it doesn’t matter.

При използване със значението на „imagine not” или „guess not” правим отрицателна думата suppose, а не другия глагол.

 • I don’t suppose you know where Mary is?
 • I don’t suppose he’ll do anything.
 • I don’t suppose you have a Nokia phone charger here?

Когато отговаряме със suppose на идея, можем да използваме so за да избегнем повторението на идеята, която вече е била цитирана.

 • Is Susan coming to this meeting? ~ I suppose so.

Изразът supposed to be може да бъде използван със значението на it is said / believed.

 • The new James Bond movie is supposed to be excellent.
 • He is supposed to have been rude to Mark but I don’t believe it.
 • It is supposed to be the best restaurant in town.

Изразът supposed to be може също да бъде използван, когато говорим за нещо, което е уговорено, с намерение да бъде извършено или е очквано. В този случай значението е близко до should.

 • I’m supposed to get to work by 8.
 • John is supposed to turn off all the lights when he leaves.
 • I’m supposed to pay my rent on the first of the month.
 • It’s not supposed to be here.

Често използваме supposed to за действие с предположението, че последното няма да се случи.

 • I’m supposed to be there before 8 but I’m often late.
 • You were supposed to phone me.
 • I’m supposed to be getting on a plane to Tokyo at this very minute.

Not supposed to често означава, че дадено нещо не е разрешено или е забранено.

 • You’re not supposed to smoke in here.
 • I’m not supposed to tell you.
 • We’re not supposed to use the Internet for personal reasons at work.

Suppose също може да бъде използван като съюз със значението на what if. В този случа, често но не винаги, глаголът, който следва е в минало време.

 • Suppose we take the earlier train to Munich? It would give us more time there.
 • Suppose we took the plane instead? That would give us even more time.
 • There’s nobody in reception to let our visitors in. Suppose I sit there until somebody comes?
 • I’m going to ask him for a pay increase. ~ Suppose he said ‘no’? What would you do?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?