Харесвам някого или нещо

1. Глаголът  gefallen изразява удоволствие или нещо, което не ни доставя удоволствие.

Dieses Bild gefällt mir.
Dieses Bild gefällt mir sehr.
Dieses Bild gefällt mir gut.
Dieses Bild gefällt mir sehr gut.
Dieses Bild gefällt mir nicht.

За да подчертаем какво точно харесваме или не харесваме използваме sehr, gut, sehr gut.

2. Mögen е по –емоционално наситен отколкото  gefallen:

Ich mag dieses Bild nicht.
Wir mögen das Buch nicht.

Mögen се използва с храни и напитки.

Mögen Sie Käse?
Mögen Sie Milch?

:

Essen sie gern Käse?
Trinken Sie gern Milch?

3. gern haben означава обичам някого,нещо в смисъл държа на някого:

Ich habe sie gern, aber ich liebe sie nicht.

4. За хората,които намираме за приятни,интересни,  използваме  sympatisch:

Sie ist mir sympatisch.
Sie ist mir nicht sympatisch / unsympatisch.

Позиция на  „gern“
gern е наречие, което стои след наречие за време или пред наречие за място.

Ich möchte morgen gern ins Kino gehen.

Gern“ се поставя се след местоимението:

Ich helfe Ihnen gern.

Може да стои след или пред допълнението:

Essen Sie gern Fisch? / Essen Sie Fisch gern?

Когато се употребява с  haben, gern стои на края на изречението:

Ich habe dich sehr gern.Lehrerin-veselina

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?