Адаптивното обучение и предимствата му

Интернет обучението става все по-популярно по света. То позволява на всеки да учи в свободното време. Удобството е друга полза от дистанционното обучение онлайн.

Адаптивното обучение е основен компонент на дистанционното  обучение.

Адаптивното обучение

превръща учебния процес в приспособен към индивидуалните нужди на всеки обучаващ се – в т. ч. към неговите силни и слаби страни.

Технологиите

за обучение правят лесно разбирането на сложна материя.

Гласови инструкции

Компютрите предлагат гласови инструкции, правещи обучението по-ефективно (пример: Инструмент за учене на думи). Тази възможност е широко използвана в съвременните онлайн системи за обучение.

Обратна връзка

Адаптивните технологии предоставят по-добри възможности обучаващите се да получат обратна връзка за напредъка им. Софтуерът предоставя информация  за грешните отговори, а в www.Kabinata.bg преподавателите изпращат на курсистите индивидуални рецензии за изпълнението на  задачите им.

Гъвкавост на системата

Адаптивните технологии са гъвкави. Създадени са за да отговарят на  променящите се нужди на курсистите. Програмите позволяват на обучаващите се да разбират идеите, с които преподаваната материя е обвързана и които вече са били дискутирани във виртуалната класна  стая. Ето и как това се случва в „Кабината”: www.YouTube.com/Kabinata.

Удобство за заети

Адаптивното обучение е подходящо за хора, работещи на пълен работен ден, както и за живеещи в отдалечени места.

В www.Kabinata.com занятията с преподавател се повтарят в рамките  даден период от време с цел курсистът да може да ги посещава, когато му е удобно, а учебните материали са достъпни по всяко време на денонощието и от всякъде.

Помощ от преподаватели

Адаптивното обучение е съчетано със занятия  с преподавател – на живо във виртуалната класна стая и чрез получаване индивидуални отговори на запитвания и индивидуални рецензии и насоки за представянето на всеки курсист.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?