Anglicismos en el español II

Като продължение на миналата публикация ще добавя още думи, които се употребяват в испанския език и принадлежат на т.нар англицизми.

anglicismo.

1. m. Giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa.

2. m. Vocablo o giro de esta lengua empleado en otra.

3. m. Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas.

rae.es

bluff – fanfarronada, baladronada

boom – auge, súbito

champoo – champú

nylon – nilón, nailon

picnic – día del campo

premier – primer ministro

sandwich – bocadillo

slogan – eslogan, consigna

ticket – billete

РЕГИСТРАЦИЯ