„Аз мога повече“ започва отново през 2015/16 г.?

Очаква се първите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) да започнат в началото на 2015 г., е съобщил Драгомир Драганов, зам. главен директор на ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към МТСП, цитиран от Economy.bg.

Схемата „Аз мога повече“ е част от ОПРЧР.

Кога стартират първите схеми?

"Аз мога повече" започва отново през 2015/16 г.?Новият период на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – #ОПРЧР, започва в началото на 2015 г., а схемата "Аз мога повече" е част от нея.

Публикувахте от Програма 'Аз мога повече' в Петък, 24 октомври 2014 г.

Очаква се финалният вариант на ОПРЧР да бъде одобрен от ЕК през ноември тази година. Предвидено е до края на 2015 г. да има възможност за електронно кандидатстване и отчитане.

Как ще става кандидатстването и кой може да получи финансиране?

"Аз мога повече" започва отново през 2015/16 г.?Новият период на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – #ОПРЧР, започва в началото на 2015 г., а схемата "Аз мога повече" е част от нея.

Публикувахте от Програма 'Аз мога повече' в Петък, 24 октомври 2014 г.

Работодатели, които имат нужда от квалифицирани кадри ще могат в партньорство с центрове за професионално обучение или с други работодатели, в това число и на ниво бранш, да получат подкрепа и да създадат собствени обучителни центрове и програми.

Какви са новостите?

"Аз мога повече" започва отново през 2015/16 г.?Новият период на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – #ОПРЧР, започва в началото на 2015 г., а схемата "Аз мога повече" е част от нея.

Публикувахте от Програма 'Аз мога повече' в Петък, 24 октомври 2014 г.

Ще бъде възможно да се подкрепят проекти, включващи и оборудване, а не само обучение, както досега.

Бюджетът на ОПРЧР в размер на 2,136 млрд. лв.

Какъв е бюджетът и какво е разпределението на средствата?

"Аз мога повече" започва отново през 2015/16 г.?Новият период на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – #ОПРЧР, започва в началото на 2015 г., а схемата "Аз мога повече" е част от нея.

Публикувахте от Програма 'Аз мога повече' в Петък, 24 октомври 2014 г.

Съобщението е направено по време на Международната конференция по управление на човешките ресурси в автомобилната и технологичната индустрия, състояла се през октомври в София.

Screenshot-ове от системата за онлайн обучение на www.Kabinata.com

Публикувахте от Кабината в Четвъртък, 10 май 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ