Uncategorized @bg

Комбинираното преподаване на чужди езици – споделен опит

Увод: комбинираното (кръстосано) преподаване на чужди езици   Какво означава комбинираното (кръстосано) преподаване на чужди езици? В статията се разглеждат някои практически аспекти и интересни казуси при изучаването или усъвършенстването на чужди езици чрез други (чужди, не-родни) езици – изцяло или частично. Последното от гледна точка на преподавателя, който води занятия на български означава два...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?