Цитат на деня – Ralph Emerson

„Тайната на обучението е в уважението на ученика.”

Ралф Уолдо Емерсън

The secret in education lies in respecting the student.

В „Кабината” уважаваме всеки един от обучаващите се, за което говорят както впечатленията, споделени от нашите курсисти, така и десетките и стотици (в отделни обучения) click-налите върху бутона „харесвам” в страниците на курсовете:

РЕГИСТРАЦИЯ