Common mistakes

1. affect (v) /ударението пада на последната сричка a – ЕFECT/ – засягам, въздействам, влиая (физически или емоционално);
Adverse criticism of the book didn’t affect the author.
/Неблагоприятната критика за книгата не засегна автора./

2. affect (n) /когато ударението пада на първата сричка AFF-ect/ – чувство или емоция ясно изразени чрез израза на лицето или езика на тялото;
When left our home he was in affect.
/Когато напусна дома ни той беше в афект./

3. effect (n) – резултат, последица, следствие; въздействие;
The years of hard work as a miner had a bad effect on his health.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?