El imperativo (particularidades)

¿Es un tiempo o un modo? Lo que llamamos imperativo es en realidad un PRESENTE DE IMPERATIVO; en otras palabras, el único tiempo verbal del modo imperativo. El imperativo lo usamos para ORDENAR (dar órdenes), PEDIR (hacer un petición) o ROGAR.

С други думи, наричаме ПОВЕЛИТЕЛНО ВРЕМЕ сегашното време в повелително наклонение, при което са дадени само четири глаголни форми, за: tú, vosotros, Ud., Uds. Но това не е единствения начин да отправим заповед, молба или съвет със или без „удивителни знаци“*. Понякога се налага да прибягваме към СЕГАШНОТО време в подчинително наклонение или към глаголни перифрази, както и към риторични въпроси.

Примери:

Да дойда! – ¡Que venga!
Нека работим по-бързо! – ¡Тrabajemos más rápido!
Да млъкваш вече! – ¡Que te calles ya!
Сметката, моля! – ¿Me trae la cuenta?
Да си тръгвам аз! – Mejor me voy.
¡No hagas ruido! – Не вдигай шум!
No os vayais tan rápido.* – Не бързайте да си тръгвате!

испанския език не всички повелителни изречения са възклицателни.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?