English Idioms: Cut a Rug

Cut a Rug

Танцувам – предимно енергично и в танцов стил от първата половина на двадесети век.

Значения от английско българския речник:

Rug [rʌg]

Килим (че), черга.

(Пътническо) одеяло.

Cut [kʌt]

Режа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?