English Idioms: Get Bent Out of Shape

Get Bent Out of Shape

Обиждам се. Раздразнен, вбесен.

They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it.

Bent [bent]:

Склонност, степен на напрежение.

Склонен, решен (on).

Shape [ʃeip]:

Форма, облик, вид, очертание.

Състояние, ред.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?