English-Language Idioms: A Dime a Dozen

A dime a dozen

Всяко нещо, което е общодостъпно, евтино, лесно за набавяне и налично навсякъде.

Много евтини / без пари са, има ги колкото щеш.

Значение на dime и на dozen от английско-българския речник:

Dime [daim]

1. ам. (съкр. d) монета от 10 цента.

2. дребна сума.

Евтин, долнокачествен.

Dime novel – булеварден роман.

Dozen [‘dʌzn]

Дузина

Long / great / baker’s DOZEN – тринадесет.

Dozens of – десетки, много, маса.

Идиомът е фраза, чието значение се различава от значението на думите в нея, разгледани всяка по отделно и сама за себе си.

Още английски идиоми

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?