English-Language Idioms: Bite off More than One Can Chew

Bite off More than One Can Chew

Поемане от човек на повече отговорности, отколкото е в състояние на понесе.

Bite [bait] – захапвам, хапя, ухапвам, гриза.

Chew [tJu:] – дъвча, сдъвквам.

Идиомът е фраза, чието значение се различава от значението на думите в нея, разгледани всяка по отделно и сама за себе си.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?