Expressing quantity Изразяване на количество

HOW MUCH, HOW MANY, HOW OFTEN, HOW LONG, HOW FAR

 • Когато искаме да зададем въпрос за количество, използваме how many, how much – колко. How many се използва за броими съществителни, а How much – за неброими съществителни.

How many friends have you got? – Колко приятели имаш?

How many sweets do you want? – Колко бонбона искаш?

How much money do you get? – Колко пари получаваш?

How much do you weight? – Колко тежиш?

 • How often – Колко често, се използва , когато искаме да разберем през какъв интервал от време се извършва дадено действие.

How often do you watch TV? – Колко често гледаш телевизия?

How often does the bus run? – През колко време идва автобуса?

 • How long – Колко дълго /откога/, се използва, когато питаме от колко време се извършва дайствието.

How long do you live here? – Откога живееш тук?

How long have you been playing the piano? – От колко време свириш на пиано?

 • How far – Колко далеч /на какво разстояние/, се използва, за да разберем на какво разстояние се намира 1 обект от друг.

How far is the post office from the centre? – На какво разстояние е пощата от центъра на града?

How far is your house? – Колко далече е твоята къща?

MANY, MUCH, A LOT OF (LOTS OF), PLENTY OF, A GREAT DEAL OF, A LARGE AMOUNT OF, A LARGE NUMBER OF, A GREAT MANY, THE MAJORITY OF, MOST (OF)

Всички тези думи и изрази се превеждат на български с много, но се употребяват по различен начин и в различни ситуации.

 • A lot of (lots of), plenty of се използват в положителни разказни изречения, както с бройни, так и с небройни същ.имена, а също и пред местоимения.

She eats a lot of chocolate. – Тя яде много шоколад.

There’s plenty of time till the end of the film. – Има много време до края на филма.

Lots of shops work on Sunday. – Много магазини работят в неделя.

I see quite a lot of him this year. – Виждам го доста /много/ често тази година.

 

 • Many се използва с броими същ.имена в мн.число, предимно в отрицателни и въпросителни изречения.

There aren’t many girls in my class.  – Няма много момичета в моя клас.

Are there many mistakes in the dictation? – Има ли много грешки в диктовката?

 • Much се използва с неброими същ.имена, предимно в отрицателни и въпросителни изречения. Може да се използва в комбинация с very.

I haven’t got much work today. – Нямам много работа днес.

Have you got much money in you? – Имаш ли много пари в теб?

Thank you very much for the help. – Благодаря много за помощта.

 • A great deal of, a large amount of, a large number of, a great many се смятат за по-официални форми от a lot of (lots of), plenty of.  Превеждат се като  много, голямо количество.

A great deal of, a large amount of  се употребяват главно с небройни същ.имена и изискват глагол в ед.ч.

I have spent a great deal of trouble over this work. – Вложих голяма старание в тази работа.

A large amount of money is stolen. – Откраднати са много пари.

A large number of, a great many – се употребяват главно с броими същ.имена и изискват глагол в мн.ч.

A large number of books are missing from the library. – От библиотеката липсват много книги.

I used to have a great many friends. – Някога имах много приятели.

 • The majority of, most (of) се употребяват с броими същ.имена и изискват глагол в мн.ч. Превеждат се като повечето.

 

The majority of the students are in favour of the proposal. – Повечето студенти подкрепят това предложение.

Most people do not know what to do in such cases. – Повечето хора не знят какво да правят в такива случаи.

Most of the questions were about the unemployment. – Повечето въпроси бяха за безработицата.

FEW, A FEW, LITTLE, A LITTLE, A BIT (OF)

 

 • A few, a little – означават малко, но напълно достатъчно количество, и се превеждат няколко, малко. A few се използва с бройни същ. имена, а A little – с небройни същ.имена.

He has got a few friends in this town. – Той има няколко приятели в този град.

There is a little coffee in the tin. – Има малко /но достатъчно/ кафе в кутията.

 • Few, little означават съвсем малко количество, което изобщо не е достатъчно, и се превеждат като малко, почти никакво. Few се използва с бройни същ. имена, а Little – с небройни същ.имена. Могат да се използват в комбинация с very.

 

He has got few friends in this town. – Той има малко /почти няма/ приятели в този град.

There is little coffee in the tin.  – Има съвсем малко /недостатъчно/ кафе в кутията.

Very few students passed the exam. – Много малко ученеци взеха изпита.

I know very little about cars. – Не разбирам почти нищо от коли.

 • A bit (of) означава малко количество и се употребява с небройни същ.имена.

A bit of cheese – малко сирене

A bit of peace – малко спокойствие

A bit of time – малко време

Възможно е да бъде употребено и самостоятелно.

Wait a bit! – Почакай малко!

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

3 коментара към “Expressing quantity Изразяване на количество”

 1. Моля да ме извините, но това което искам е да разбера по-добре разликата в употребата на lots of/ a lot of. За съжаление не успях от тук обясненото. Това, което прочетох тук е същото в граматиката на Габероф.
  Може ли да ме насочите или да изясните въпроса?
  Предварително благодаря!

  1. Здравейте,

   Ще се постараем да предоставим информация по темата.

   1. Благодаря ви все пак – разбрах, че са абсолютно заменими!

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?