For – 2 част – английска граматика –

Един от най-чето срещаните случаи в английския език, в който използваме for със значението на because. Този вариант се използва само в много официален английски.

 • The divers have to be careful for a sudden change in conditions could be dangerous.
 • Read the instructions carefully for you will only get one chance to enter the information.

Можем да използваме for в английския език за да говорим за цел или за причина.

 • What did you that for?
 • What is that for?
 • Thank you for your letter.
 • I don’t have enough money for the ticket.
 • I need treatment for my bad back.

For може да означава, че сме „за” нещо.

 • He is for the idea of cutting taxes.
 • I am for this change in the way we do things.
 • You need to stand up for what is right.

Можем да използваме for в изрази в английския език за време и разстояние.

 • I walked for miles.
 • I waited for a long time.
 • We will be away for the next week.

Понякога можем напълно да пропуснем for в  изрази, подобни на следните:

 • I walked miles.
 • I waited a long time.

Със сегашно перфектно време for се отнася до продължителност от време, а since се отнася до начален момент.

 • I have studied English for seven years.
 • I have studied English since I was 12.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?