Future Continuous / Бъдеще продължително време

Бъдеще продължително време в английския език (future continuous/progressive tense) се използва най-често в следните случаи:

 • За изразяване на действие, което ще се случи в определен бъдещ момент.
 • За предположения / догатвания относно настоящето или бъдещето.
 • За любезни запитвания за нечии планове (без да имаме желание да им влияем).

Най-честата употреба на future continuous е за изразяване на действие, което ще бъде в процес на извършване в определен бъдещ момент. Действието ще започне преди този момент, но няма да свърши в дадения момент.

Когато използваме бъдеще продължително време в английския език, слушателят обикновено знае или разбира кога е бъдещия момент, обект на разговора.

Tomorrow I will start work at 2pm and stop work at 6pm.

At 4pm tomorrow, I will be working.

past

present

future

4pm

At 4pm, I will be in the middle of working.

 

 • I will be playing tennis at 10am tomorrow.
 • They won’t be watching TV at 9pm tonight.
 • What will you be doing at 10pm tonight?
 • What will you be doing when I arrive?
 • She will not be sleeping when you telephone her.
 • We’ll be having dinner when the film starts.
 • Take your umbrella. It will be raining when you return.

Future continuous в английския език се използва също, когато се опитваме да предречем, да отгатнем, или да се досетим нещо от настоящето или бъдещето.

 • Don’t call him now, he’ll be sleeping.
 • He won’t be coming any time soon. He is still at the office.
 • Beatrice will be getting married very soon.

За разлика от future continuous, бъдеще просто време (future simple) използваме език за да правим предвиждания, базирани на опит и/или интуиция.

Друга употреба е за любезни запитвания относно нечии планове (без да имаме желание да им влияем).

 • Will you be watching TV this evening?
 • Will you be coming home before or after 10 PM?
 • Will you be going to the supermarket? I have something to buy.

Още по темата:

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?