Future Perfect – употреба

Образуване

Образуване на бъдеще перфектно време с Will

Will have + past participle

Примери:

 • You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
 • You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.

Образуване на бъдеще перфектно време с Be Going To

Am / Is / Are + going to have + past participle

Примери:

 1. You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
 2. Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
 3. You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

Възможно е да бъдат използвани Will или Be Going To за създаване на Future Perfect с малка или никаква разлика в значенията.

Употреба

Действие в бъдещето преди друго действие

Бъдеще перфектно време в английския език изразява идеята, че дадено нещо ще се случи в бъдещето преди друго действие в бъдещето. Може също да изразява, че дадено нещо ще се случи преди определен момент в бъдещето.

Напр.:

 • By next November, I will have received my promotion.
 • By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
 • I am not going to have finished this test by 3 o’clock.
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
 • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
 • By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

Продължително действие в бъдещето преди друго действие

Използваме бъдеще перфектно време в английския език в комбинация с Non-Continuous Verbs и някои непродължителни Mixed Verbs за да изразим бъдеще действие, което ще продължи до друго действие.

Напр.:

 • I will have been in London for six months by the time I leave.
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

Понякога думите live, work, teach и study се използват по гореописаните начини, въпреки че те НЕ са Non-Continuous Verbs.

Future Perfect не може да бъде използвано в изречения, започващи с изрази за време, като напр. when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless и т.н. Вместо Future Perfect в тези случаи се използва Present Perfect.

Напр.:

 • I am going to see a movie when I will have finished my homework. Not Correct
 • I am going to see a movie when I have finished my homework. Correct

Наречия

 • You will only have learned a few words.
 • Will you only have learned a few words?
 • You are only going to have learned a few words.
 • Are you only going to have learned a few words?

Деятелен и страдателен залог

 • They will have completed the project before the deadline. Active
 • The project will have been completed before the deadline. Passive
 • They are going to have completed the project before the deadline. Active
 • The project is going to have been completed before the deadline. Passive

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?