Future Simple / Бъдеще просто време

Бъдеще просто време в английския език се използва в множество ситуации, като напр. когато даваме обещания или правим предвиждания.

Употреба

 1. Обещания.
 2. Непланирани действия.
 3. Предвиждания, основани на опит или интуиция.
 4. Навици (упорито настояване, най-често дължащо се на навик).

Обещания

Първата употреба на бъдеще просто време в английския език е с цел даване на обещания.

 • I promise I will buy you this toy.
 • Promise you will never leave me!

Непланирани действия

Даденото глаголно време в английския език се използва, също и когато говорим за непланирани (спонтанни) действия.

 • Don’t worry! I will help you with this problem.
 • I will close the window. It’s starting to rain.

Предвиждания, основани на опит или интуиция

Често използваме бъдеще просто време в английския език за да правим предвиждания, базирани на опит и/или интуиция.

 • It will rain in a moment.
 • It will get more difficult.

Навици (упорито настояване, най-често дължащо се на навик)

Последната употреба на бъдещо просто време в английския език е интересна – за да можем също да изразяваме навици.

 • She will bit her lip if she is thinking or if she’s nervous about something.
 • He will always make noise when we are sleeping.

Разликата между Will и Goigng to.

Образуване

Съкратена форма (по-често използвана):

WILL = ‘LL

 • She’ll dance = she will dance

WILL + NOT = WON’T

 • She won’t dance = she will not dance

Shall

Можем също да използваме и shall вместо will. Shall обаче е по-официално и обикновено се използва в официална реч.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?