Idioms: Hit the Sack / Sheets / Hay

Hit the Sack / Sheets / Hay

Лягам си.

Примери:

I’m going to hit the sack guys, catch you tomorrow.

Exhausted from his strenuous workout, John hit the sheets.

I have to go home and hit the hay pretty soon.

Значения от английско българския речник:

Hit [hit]

 1. Удрям, бия, нанасям удар. Удрям се (against, on/upon).
 2. Удрям, улучвам, умервам, попадам в целта.
 3. Засягам (и прен.), обиждам.
 4. Попадам / натъквам се на, намирам, налучквам, случвам, улучвам.
 5. Отгатвам, улучвам.
 6. sl. Поемам (път), пристигам в.
 7. авт. (до) Стигам, вдигам (скорост).
 8. разг. Бивам публикуван в (печата).
 9. разг. Нападам яростно (at).

Sack [sæk]

 1. Торба, чувал, сак.
 2. Рокля / палто.
 3. sl. Легло.

Sheet [ʃi:t] – Чаршаф

Hay [hei]

 1. Сено.
 2. ам. sl. Легло.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?