Idioms: Let the Cat Out of the Bag

Let the Cat Out of the Bag

Разкривам тайна.

Разговорен израз, имащ значението на разкриване на факти, които до дадения  момент за били скрити от определена целева или сценична  аудитория. Възможни примери:

  • Разкриване на конспирация (приятелски или не) пред целевите й групи.
  • Във филм или театрална пиеса – разкриване необичаен обрат на сюжета.
  • Разкриване на външен човек на знание, достъпно за тесен кръг от хора (напр. обясняване на шега).

Не съществува категорично обяснение произхода на израза.

It was going to be a surprise party until someone let the cat out of the bag.

When Bill glanced at the door, he let the cat out of the bag. We knew then that he was expecting someone to arrive.

It’s a secret. Try not to let the cat out of the bag.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?