Idioms: Under the Weather

Under the Weather

Болен съм. Не се чувствам добре. Неразположен съм.

Навъсен, тъжен, унил, меланхоличен, безрадостен, потискащ.

В нетрезво състояние. Махмурлук.

Преживявам злополучие, нещастие, беда, бедствие, напаст.

Примери:

Oh pelase, don’t ask me to cook today, I’m a bit under the weather

I’m feeling a little under the weather today.

I’m feeling a little under the weather – I think I may have caught a cold.

Значения от английско-българския речник:

Under [‘ʌndə]

 • Под, отдолу под.
 • Под (в подножието на стена, укрепление и пр.).
 • При (в процеса на).
 • При, в, съгласно, в съответствие с.
 • При (през времето на, под управлението, властта на).
 • Под, към (дадена рубрика, класификация и пр.).
 • Под (по-ниско, по-долу, по-малко от).
 • За изразяване на различни състояния.
 • Долу, надолу, отдолу.
 • По-долу по ранг и пр., в по-ниско / подчинено положение.
 • Долен, по-нисък.
 • Нисш, подчинен.
 • По-малък, неотговарящ на стандарта / нормата.
 • Тих, приглушен (за звук).
 • В, на, към, от по-ниска позиция / положение.
 • Недостатъчно.
 • По-малък по ранг, значение и пр.

Weather [‘weðə]

 • Време (атмосферно).
 • Лошо време, буря.
 • мор. Посока на вятъра.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?