Infinitive of Purpose – английска граматика

To + infinitive много често се използва в английския език за изразяване на намерения:

I have come here to help you.

In order и so as може да бъдат използвани за същата цел пред to:

have come here in order to help you.

I have come here so as to help you.

Ако подлогът, изразен от инфинитива, не определя основния глагол в изречението, можем да използваме следната структура:

I have come here in order for you to see my new hairstyle.

За да избегнем инфинитива, когато изразяваме намерение, може да бъде използвана структурата in order that + clause and so that + просто изречение (clause). В простото изречение (clause) често се използват модални спомагателни глаголи:

I have come here in order that you can see my new hairstyle.

I left the door open so that she could come in.

I’m taking this book with me, so that I’ll have something to read on the train.

Примерно упражнение по темата от системата на „Кабината”:

С глаголите go и come може да бъде използван infinitive of purpose в което и да е сегашно или минало време в английския език, или gerund (coming, going):

I’m just coming to help you.

I went there to see the demonstration.

Hi’s coming to help was indeed a neighbourly gesture.

В други случаи обаче можем да използваме and:

I must go and check the heater.

He will come and dance with you.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?