-ing or -ed adjectives

Често се греши употребата на прилагателни завършващи на -ing или -ed. Прилагателните, които завършват на -ing описват предмет, животно или човек, а тези, които завършват на -ed описват изпитаните емоции или чувства.

PRESENT PARTICIPIAL ADJECTIVE  -ING

PAST PARTICIPIAL ADJECTIVE -ED

Cause of the feeling or emotion –  The present participle serves as an adjective formed from an active verb.
Receiver of the feeling or emotion – The past participle serves as an adjective formed from the passive form of the verb.
 
 
The clown was entertaining the family.  (active verb)
The family was entertained by the clown.  (passive verb)
The clown was entertaining.  (present participial adjective )
The family was entertained.  (past participial adjective )
Other Participial Adjectives

CAUSE OF THE FEELING

RECEIVER OF THE FEELING

alarming frustrating alarmed frustrated
amusing humiliating amused humiliated
annoying interesting annoyed interested
boring intriguing bored intrigued
concerning overwhelming concerned overwhelmed
confusing perplexing confused perplexed
embarrassing pleasing embarrassed pleased
encouraging relaxing encouraged relaxed
energizing satisfying energized satisfied
entertaining shocking entertained shocked
exciting surprising excited surprised
exhausting terrifying exhausted terrified
frightening tiring frightened tired

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?