Мисъл на деня- Махатма Ганди

„Нито една култура не може да съществува, ако опитва да се изолира”. – Махатма Ганди, индийски духовен водач и националист

„No culture can live, if it attempts to be exclusive.“ – Mohandas K. Gandhi, Indian nationalist and spiritual leader

Мохандас Карамчанд Ганди, по-известен като Махатма Ганди, е индийски борец за свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, довело през 1947 г. до края британското владение на страната. Наричан е още „Баща на нацията“.

Ганди става популярен с концепцията си за ненасилствени протести за постигане на политически цели, основана на идеята за ахинса (или още ахимса) от индийската философия от индуизма, джайнизма и будизма.

С тази идея вдъхновява световно известни политически лидери, като напр. Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и др.

Махтма е санскритски термин и означава „велика душа”.

Цитираната по-горе мисъл на Махатма Ганди е част от визията му за развитие на страната след освобождаването й от британското владение,  а днес ни напомня защо е важно да познаваме други култури и да владеем чужди езици.

Какво мислите за политиката, провеждана от европейски държави, за ограничаване използването на английски други чужди езици, за да налагат своя? Може да споделите мнението ви в коментарите под статията.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?