На какви 2 обучения по „Аз мога повече“ имате право

Участниците в програма „Аз мога повече“ имат право да се възползват от общо не повече от 2 обучения във всичките й издания

 • едно за професионална компетентност
  И
 • едно за ключова компетентност
  • езикова
   ИЛИ
  • дигитална.

Т.е., ако  кандидатствате за или сте преминали езиково обучение по програмата, имате право само на още едно – професионално, не и за дигитална компетентност, нито за езикова.

А ако кандидатствате за професионално обучение или вече сте се възползвали от такова по „Аз мога повече„, имате право още само на едно езиково обучение или на едно за дигитална компетентност.

Лица, които са ползвали възможностите за обучение по проекти и програми, финансирани от ОП „РЧР“, Програма ФАР, държавния бюджет или друг публичен източник, не могат да получат ваучер за същото обучение.

Кандидатстването за 2 обучения едновременно се извършва с отделен комплект документи за всяко от тях. Документите – Декларация и Заявление, може да бъдат попълнени онлайн и изтеглени напълно готови за отпечатване (в .pdf файл) и внасяне в бюрото по труда.

Във случай, че имената от дипломата и / или личната Ви карта са различни (напр. при промяна на фамилното име след омъжване), се попълва Декларация за идентичност на имената.

Всички документи,

изисквани за кандидатстване по „Аз мога повече“ , са следните:

 • Декларация и Заявление (попълване онлайн и изтегляне напълно готови за принтиране и внасяне в БТ – вкл. с кодове);
 • Копие на Диплома за завършено образование (за висшистите и за средно), с текст на всяка страница „вярно с оригинала„, като при подаване на документите се представя оригиналът;
 • Копие на лична карта.
 • Картонче с БУЛСТАТ за самонаети.

Процедурата

за кандидатстване по „Аз мога повече“ е следната:

 1. Подаване на Заявление и Декларация;
 2. Получаване на Уведомление от БТ, че кандидатът е одобрен;
 3. Ниво (за език) и доставчик на обучение се посочват след одобряване;
 4. Изпращане от кандидата на Уведомлението до избрания от него доставчик;
 5. Доставчикът връща на кандидата подпечатано Уведомлението;
 6. С подпечатаното Уведомление кандидатът получава ваучер от БТ;
 7. Предоставяне ваучера на доставчика на обучение;
 8. Започване на обучението;

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?