On time /in time ; At the end / in the end;

Много често изучаващите английски език се затрудняват при употребата на предлози в изрази като тези: On time /in time ; At the end / in the end;

On time – означава точно на време ,не по-късно .Случката е в точно планираното време.

The 11.45 train left ON TIME .(= IT LEFT AT 11.45 )

Влакът в 11.45 тръгна на време .( в 11.45)

Please, be there ON TIME.( =don’t be late /be there at 7.30)

 

In time – достатъчно скоро да се извърши нещо ;

Will you be at home IN TIME for dinner?(= soon enough for dinner);

Нo: ако включим ‘just’ отново значението е ‘точно на време’

We got to the station JUST IN TIME to catch the train.

At the end (of something )- времето ,когато нещо приключва.

at the end of the month / at the end of the film /at he end of January;

I’m going away at the end of January.

The opposite of ‘at the end ‘ is ‘at the beginning’(Противоположният израз на “ в края “ е “ в началото„);

at the beginning of the concert/ of January;

In the end = finally -използваме , когато казваме какъв е бил крайният резултат от определена ситуация;

Tom couldn’t decided where to go for his  holidays.He decided to go to Italy in the end .

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?