Past Simple и Past Continuous – разлика в употребата

Правилното използване на прости и продължителни времена в английския често е объркващо за изучаващите езика. Основните разлики между past simple и past continuous tense са следните:

Минало просто време в англ. ез.:

  • Действие, което е извършено в неопределен минал момент:

Tom flew to Chicago last week.
Peter visited his friends in Florida two months ago.

  • Обичайни и повтарящи се действия в миналото:

Bob used to smoke 20 cigarettes a day.
Често тази употреба е в съчетание с used to.

  • Последователно случили се действия в миналото.
  • Неща, които в продължение на известно време в миналото са били истина:

I lived abroad for ten years.
He enjoyed being a student.
She played a lot of tennis when she was younger.

  • Историческо минало.

Минало продължително време в англ. ез.:

  • Действие, което е извършено в точно определен минал момент:

I was attending a lecture at 2.30 yesterday afternoon.
Alice was reading a book at six yesterday evening.

  • Действие, извършващо се в минал период от време.

(8:00-8:30) I was taking a bath.

  • Действие, извършващо се едновременно с друго, което е фон на първото:

They were doing their homework when she arrived.
Jack was studying while Dave was cooking dinner.

Второто действие се описва с минало просто време.

Всички неправилни глаголи в англ. ез.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?