Present Simple и Present Continuous – разлика в употребата

Разликата в употребата на сегашно просто и сегашно продължително време в английския често е объркваща за изучаващите езика. По-долу са описани разликите между използването на двете глаголни времена.

Сегашно продължително време в английския език:

 • Действия, които се извършват в момента на говорене.

I am learning English at the moment. You aren’t listening! Why is he sitting here?

 • Действия, случващи се в настояще време (днес, тази седмица), но не непременно в момента на говорене.

I am in London. I am staying at the hotel. (към момента на говорене обаче субектът може да е другаде)

 • За неща, които са истина към момента на говорене, но не винаги

We’re looking for a new flat.

 • За определени уговорки в близко бъдеще (скоро, в понеделник). Сегашно продължително е по-лично от сегашно просто, защото изразява плановете на говорещия.

We’re having dinner with them next week.

Сегашно просто време в английския език:

 • Обичайно повтарящи се действия (everyday, sometimes, ever, never)

I sometimes go to school by bike.
You don’t speak Greek.
Do they get up early?
He often travels.
She doesn’t work.
Does she ever help you?

 • Навици

Santos always talks about his family.
Jerry spends Christmas with his parents.
Young-Mi goes to class every day.

 • Състояния

Bianca lives in Florida.
Jean-Paul has red hair.
Martin likes chocolate.
Anna believes in God.

 • Постоянни ситуации
 • За общоприети факти и истини

Our planet moves round the sun. Lions eat meat.

 • Чувства (и мисли за момента на говорене)
 • За планирани бъдещи действия (разписания).

The train leaves at 8.15. They return tonight.

 Английска граматика

Онлайн обучение в “Кабината”

Видео от “Кабината”

Как изглежда виртуалната ни класна стая

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?