Етикет: чести грешки

Common mistakes

1. affect (v) /ударението пада на последната сричка a - ЕFECT/ - засягам, въздействам, влиая (физически или емоционално); Adverse criticism of the book didn't affect the author. /Неблагоприятната критика за книгата не засегна автора./ 2. affect (n) /когато ударението пада на първата сричка ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?