Етикет: like

As and Like

As and like are used in a number of different ways and can be different parts of speech. As and like се използват по различни начини и могат да бъдат различни части на речта. ‘as’ and ‘like’ – prepositions (предлози)...

Like / Would like / Look like / Be like

Here are some phrases and expressions using the word „like“. Note the different usage and meanings. Ето няколко фрази и изрази с „like“. Обърнете внимание на различната употреба и значения....

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?