Like / Would like / Look like / Be like

Here are some phrases and expressions using the word „like“. Note the different usage and meanings.

Ето няколко фрази и изрази с „like“. Обърнете внимание на различната употреба и значения.

Like / Would like / Look like / Be like

Would like vs. (Do) like

What kind of food do you like?

(Facts, personal preferences)

I like ice cream, bananas, soda pop.

I like Chinese food.

What kind of food would you like?

(If you could choose)

I would like Italian food.


What kind of friend(s) do you like?

I like someone who is easygoing.

I like a person who has talent.

I like people who are kind.

What kind of person would you like to marry?

I would like someone who has a lot of money.

I like a man/woman/person who is friendly.

Be like vs. Look like

What does John like?

(What are his personal preferences?)

He likes horror movies, basketball, chocolate ice cream…

What does John look like?

(Physical description)

He is tall, dark and handsome. He has black hair and wears glasses.

What is John like?

(Description of personality)

He is a nice guy. He is very kind and friendly.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?