Етикет: pronouns

PRONOUNS МЕСТОИМЕНИЯ

Subject (Personal) pronounsЛични местоимения (Подлог) Object pronounsЛични местоимения (Допълнение) Possessive adjectives Притежателни прилагателни Possessive pronounsПритежателни местоимения I – Аз Me – (на) мене, ме, ми My – мой, мое Mine – мой You -Ти You – (на) тебе, те, ти Your – твой, твое Yours – твой He – Той Him – (на) него, го,...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?