The Importance of Punctuation

Един пример за това как една запетая може да обърне смисъла на изречението!!!

This joke shows how important punctuation can be. As you can see below, a comma and an exclamation mark can completely change the meaning.

An English teacher wrote these words on the whiteboard: „woman without her man is nothing“. The teacher then asked the students to punctuate the words correctly.

The men wrote: „Woman, without her man, is nothing.“

The women wrote: „Woman! Without her, man is nothing.“

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?